{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

ویدیو دوره آموزشی فارسی پنجم دبستان با تدریس سمیرا حسن زاده

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

ستایش: ای همه هستی ز تو پیدا شده

فصل 1: آفرینش

درس 1: تماشاخانه

درس 2: فضلِ خدا (جلسه1)

0:43

2,460 تومان

8 تا 24

درس 2: فضلِ خدا (جلسه2)

0:43

2,460 تومان

8 تا 24

فصل 2: دانایی و هوشیاری

درس 3: رازی و ساخت بیمارستان

درس 4: بازرگان و پسران

درس 5: چنار و کدوبُن (جلسه1)

0:37

2,280 تومان

26 تا 46

درس 5: چنار و کدوبُن (جلسه2)

0:40

2,370 تومان

26 تا 46

فصل 3: ایرانِ من

درس 6: سرود ملی

درس 7: درس آزاد

درس 8: دفاع از میهن (جلسه1)

0:34

2,190 تومان

48 تا 68

درس 8: دفاع از میهن (جلسه2)

0:38

2,310 تومان

48 تا 68

فصل 4: نام آوران

درس 9: نام آوران دیروز، امروز، فردا

درس 10: نامِ نیکو (جلسه1)

0:25

2,500 تومان

78 تا 81

درس 10: نامِ نیکو (جلسه2)

0:31

2,780 تومان

81 تا 82

درس 11: نقشِ خردمندان (جلسه1)

0:30

2,740 تومان

83 تا 86

درس 11: نقشِ خردمندان (جلسه2)

0:30

2,740 تومان

87 تا 87

درس 11: نقشِ خردمندان (جلسه3)

0:36

2,250 تومان

78 تا 87

درس 12: درس آزاد (جلسه1)

0:39

3,120 تومان

89 تا 95

درس 12: درس آزاد (جلسه2)

0:43

2,460 تومان

91 تا 95

درس 12: درس آزاد (جلسه3)

0:27

2,600 تومان

95 تا 96

درس 12: درس آزاد (جلسه4)

0:37

2,280 تومان

70 تا 96

فصل 5: راه زندگی

درس 13: روزی که باران می‌بارید (جلسه1)

0:23

2,400 تومان

98 تا 102

درس 13: روزی که باران می‌بارید (جلسه2)

0:28

2,650 تومان

102 تا 105

درس 14: شجاعت

0:35

2,960 تومان

106 تا 109

درس 15: کاجستان (جلسه1)

0:34

2,190 تومان

111 تا 113

درس 15: کاجستان (جلسه2)

0:40

2,370 تومان

113 تا 120

فصل 6: عِلم و عَمل

درس 16: وقتی بوعلی، کودک بود (جلسه1)

0:41

2,400 تومان

122 تا 126

درس 16: وقتی بوعلی، کودک بود (جلسه2)

0:43

2,460 تومان

129 تا 129

درس 17: کار و تلاش

0:42

2,430 تومان

130 تا 132

نیایش (جلسه1)

0:31

2,090 تومان

نیایش (جلسه2)

0:42

2,430 تومان

134 تا 140

آخرین ویرایش در 19 آبان 1400