{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

{{ service_name }} رو معرفی کن، پول در بیار!

با انتشار لینک، در فروش با ما همکاری و 10 درصد از مبلغ فروش را دریافت کن. اطلاعات بیشتر

ویدیو دوره آموزشی زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری با تدریس جلال الدین گنج خانلو

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2)

در این مجموعه پاورپوینت بسیار عالی و حرفه‌ای، آموزش صفر تا صد کتاب درسی زیست شناسی 2 پایه یازدهم رشته تجربی گردآوری شده است که دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:
- ارائه مطالب کتاب درسی به صورت نمودار مفهومی
- ارائه نکات مهم کتاب درسی با طبقه بندی موضوعات
- هر گفتار از کتاب درسی ی پاورپوینت
- یادگیری مفهومی و کنکوری
- مناسب جهت مرور کتاب درسی به صورت خلاصه و شب امتحانی
- مناسب برای دانش آموزان و استفاده معلمان جهت تدریس در کلاس های درس حضوری یا مجازی
- مناسب جهت تولید محتوای ویدیویی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: تنظیم عصبی

گفتار 1: یاخته‌های بافت عصبی (جلسه1)

0:45

6,710 تومان

1 تا 9

گفتار 1: یاخته‌های بافت عصبی (جلسه2)

0:21

4,580 تومان

5 تا 9

گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی (جلسه1)

1:0

7,750 تومان

9 تا 19

گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی (جلسه2)

0:16

4,000 تومان

15 تا 19

فصل 2: حواس

گفتار 1: گیرنده‌های حسی

0:21

3,440 تومان

19 تا 23

گفتار 2: حواس ویژه (جلسه1)

0:34

5,830 تومان

23 تا 27

گفتار 2: حواس ویژه (جلسه2)

0:29

4,040 تومان

28 تا 33

گفتار 3: گیرنده‌های حسی جانوران

0:22

3,520 تومان

33 تا 37

فصل 3: دستگاه حرکتی

گفتار 1: استخوان‌ها و اسکلت

0:42

6,480 تومان

37 تا 45

گفتار 2: ماهیچه و حرکت

0:50

7,070 تومان

45 تا 53

فصل 4: تنظیم شیمیایی

گفتار 1: ارتباط شیمیایی

گفتار 2: غده‌های درون‌ریز

0:55

7,420 تومان

53 تا 63

فصل 5: ایمنی

گفتار 1: نخستین خط دفاعی؛ ورود ممنوع

گفتار 2: دومین خط دفاعی؛ واکنش‌های عمومی اما سریع

0:48

6,930 تومان

63 تا 72

گفتار 3: سومین خط دفاعی؛ دفاع اختصاصی

0:36

6,000 تومان

72 تا 79

فصل 6: تقسیم یاخته

گفتار 1: کروموزوم

0:40

6,320 تومان

79 تا 84

گفتار 2: میتوز

0:36

6,000 تومان

84 تا 92

گفتار 3: میوز و تولید مثل جنسی

0:23

4,800 تومان

92 تا 97

فصل 7: تولید مثل

گفتار 1: دستگاه تولید مثل در مرد

0:29

5,390 تومان

97 تا 102

گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن

0:38

6,160 تومان

102 تا 108

گفتار 3: رشد و نمو جنین

0:48

6,930 تومان

108 تا 115

گفتار 4: تولید مثل در جانوران

0:20

4,470 تومان

115 تا 119

فصل 8: تولید مثل نهان‌دانگان

گفتار 1: تولید مثل غیر جنسی

0:14

3,740 تومان

119 تا 124

گفتار 2: تولید مثل جنسی

0:30

5,480 تومان

124 تا 130

گفتار 3: از یاخته تخم تا گیاه

0:17

4,120 تومان

130 تا 137

فصل 9: پاسخ گیاهان به محرک‌ها

گفتار 1: تنظیم کننده‌های رشد در گیاهان

0:35

5,920 تومان

137 تا 146

گفتار 2: پاسخ به محیط

0:27

5,200 تومان

146 تا 153

آخرین ویرایش در 17 شهریور 1401