{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری با تدریس جلال الدین گنج خانلو

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2)

در این مجموعه پاورپوینت بسیار عالی و حرفه‌ای، آموزش صفر تا صد کتاب درسی زیست شناسی 2 پایه یازدهم رشته تجربی گردآوری شده است که دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:
- ارائه مطالب کتاب درسی به صورت نمودار مفهومی
- ارائه نکات مهم کتاب درسی با طبقه بندی موضوعات
- هر گفتار از کتاب درسی ی پاورپوینت
- یادگیری مفهومی و کنکوری
- مناسب جهت مرور کتاب درسی به صورت خلاصه و شب امتحانی
- مناسب برای دانش آموزان و استفاده معلمان جهت تدریس در کلاس های درس حضوری یا مجازی
- مناسب جهت تولید محتوای ویدیویی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: تنظیم عصبی

گفتار 1: یاخته‌های بافت عصبی (جلسه1)

0:45

8,720 تومان

1 تا 9

گفتار 1: یاخته‌های بافت عصبی (جلسه2)

0:21

5,960 تومان

5 تا 9

گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی (جلسه1)

1:0

10,070 تومان

9 تا 19

گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی (جلسه2)

0:16

5,200 تومان

15 تا 19

فصل 2: حواس

گفتار 1: گیرنده‌های حسی

0:21

4,470 تومان

19 تا 23

گفتار 2: حواس ویژه (جلسه1)

0:34

7,580 تومان

23 تا 27

گفتار 2: حواس ویژه (جلسه2)

0:29

5,250 تومان

28 تا 33

گفتار 3: گیرنده‌های حسی جانوران

0:22

4,570 تومان

33 تا 37

فصل 3: دستگاه حرکتی

گفتار 1: استخوان‌ها و اسکلت

0:42

8,420 تومان

37 تا 45

گفتار 2: ماهیچه و حرکت

0:50

9,190 تومان

45 تا 53

فصل 4: تنظیم شیمیایی

گفتار 1: ارتباط شیمیایی

گفتار 2: غده‌های درون‌ریز

0:55

9,640 تومان

53 تا 63

فصل 5: ایمنی

گفتار 1: نخستین خط دفاعی؛ ورود ممنوع

گفتار 2: دومین خط دفاعی؛ واکنش‌های عمومی اما سریع

0:48

9,010 تومان

63 تا 72

گفتار 3: سومین خط دفاعی؛ دفاع اختصاصی

0:36

7,800 تومان

72 تا 79

فصل 6: تقسیم یاخته

گفتار 1: کروموزوم

0:40

8,220 تومان

79 تا 84

گفتار 2: میتوز

0:36

7,800 تومان

84 تا 92

گفتار 3: میوز و تولید مثل جنسی

0:23

6,230 تومان

92 تا 97

فصل 7: تولید مثل

گفتار 1: دستگاه تولید مثل در مرد

0:29

7,000 تومان

97 تا 102

گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن

0:38

8,010 تومان

102 تا 108

گفتار 3: رشد و نمو جنین

0:48

9,010 تومان

108 تا 115

گفتار 4: تولید مثل در جانوران

0:20

5,810 تومان

115 تا 119

فصل 8: تولید مثل نهان‌دانگان

گفتار 1: تولید مثل غیر جنسی

0:14

4,860 تومان

119 تا 124

گفتار 2: تولید مثل جنسی

0:30

7,120 تومان

124 تا 130

گفتار 3: از یاخته تخم تا گیاه

0:17

5,360 تومان

130 تا 137

فصل 9: پاسخ گیاهان به محرک‌ها

گفتار 1: تنظیم کننده‌های رشد در گیاهان

0:35

7,690 تومان

137 تا 146

گفتار 2: پاسخ به محیط

0:27

6,750 تومان

146 تا 153

آخرین ویرایش در 17 شهریور 1401