گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

پاورپوینت دوره آموزشی زیست شناسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری با تدریس علیرضا طباطبائی فرد

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3)
درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: مولکول‌های اطلاعاتی

62 اسلاید

10,240 تومان

1 تا 20

گفتار 1: نوکلئیک اسیدها

گفتار 2: همانند سازی دِنا

گفتار 3: پروتئین‌ها

فصل 2: جریان اطلاعات در یاخته

87 اسلاید

12,130 تومان

21 تا 36

گفتار 1: رونویسی

گفتار 2: به سوی پروتئین

گفتار 3: تنظیم بیان ژن

فصل 3: انتقال اطلاعات در نسل‌ها

40 اسلاید

6,170 تومان

37 تا 46

گفتار 1: مفاهیم پایه

گفتار 2: انواع صفات

فصل 4: تغییر در اطلاعات وراثتی

77 اسلاید

8,550 تومان

47 تا 62

گفتار 1: تغییر در مادۀ وراثتی جانداران

گفتار 2: تغییر در جمعیت‌ها

گفتار 3: تغییر در گونه‌ها

فصل 5: از ماده به انرژی

71 اسلاید

8,220 تومان

63 تا 76

گفتار 1: تأمین انرژی

گفتار 2: اکسایش بیشتر

گفتار 3: زیستن مستقل از اکسیژن

فصل 6: از انرژی به ماده

88 اسلاید

9,150 تومان

77 تا 90

گفتار 1: فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی

گفتار 2: واکنش‌های فتوسنتزی

گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار

فصل 7: فناوری‌های نوین زیستی

55 اسلاید

7,230 تومان

91 تا 106

گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

گفتار 2: فناوری مهندسی پروتئین و بافت

گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری

فصل 8: رفتارهای جانوران

63 اسلاید

7,740 تومان

107 تا 124

گفتار 1: اساس رفتار

گفتار 2: انتخاب طبیعی و رفتار

گفتار 3: ارتباط و زندگی گروهی

آخرین ویرایش در 9 تیر 1402