{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید
درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

درس 1: سوره‌ انفال و نساء، وقت نماز

23 اسلاید

2,400 تومان

2 تا 9

درس 2: سوره‌ فتح، حتی یک وجب خاک

18 اسلاید

2,120 تومان

10 تا 15

درس 3: سوره فتح و حُجُرات، مؤمنان برادرند

19 اسلاید

2,180 تومان

16 تا 22

درس 4: سوره حُجُرات و ق، ملاک برتری

18 اسلاید

2,120 تومان

23 تا 28

درس 5: سوره ق و ذاریات، گسترش آسمان

18 اسلاید

2,120 تومان

29 تا 34

درس 6: سوره ذاریات و طور، همیشه در تپش

19 اسلاید

2,180 تومان

37 تا 42

درس 7: سوره قمر، نظم در آفریشن

20 اسلاید

2,240 تومان

43 تا 49

درس 8: سوره الرحمن، مردان پارسی

18 اسلاید

2,120 تومان

50 تا 55

درس 9: سوره واقعه، آب و آبادانی

17 اسلاید

2,060 تومان

56 تا 61

درس 10: سوره حدید، تولدی دیگر

20 اسلاید

2,240 تومان

62 تا 73

درس 11: سوره حدید و مجادله، مادر فلزات

19 اسلاید

2,180 تومان

74 تا 79

درس 12: سوره مجادله، حزب الله پیروز است

18 اسلاید

2,120 تومان

80 تا 85

درس 13: سوره حشر و مُمتَحَنه، خدای تصویرگر

19 اسلاید

2,180 تومان

86 تا 91

درس 14: سوره صَفّ، همه تسبیح گوی او...

19 اسلاید

2,180 تومان

92 تا 100

قرآن در تابستان

34 اسلاید

2,920 تومان

101 تا 115

آخرین ویرایش در 8 اسفند 1401