{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

{{ service_name }} رو معرفی کن، پول در بیار!

با انتشار لینک، در فروش با ما همکاری و 10 درصد از مبلغ فروش را دریافت کن. اطلاعات بیشتر

ویدیو دوره آموزشی ریاضی نهم دوره اول متوسطه با تدریس عصمت پورحسن

دوره اول متوسطه نهم ریاضی

در این دوره، مفاهیم کتاب درسی ریاضیات نهم به طرزی کامل و جامع ارائه شده‌اند. تدریس هر موضوع در این دوره شامل توضیحات دقیق، ذکر نکات کلیدی، ارائه مثال‌های متنوع و راه‌حل تمرینات مرتبط است.
در این دوره آموزشی، تلاش شده است تا مفاهیم اساسی و کلیدی کتاب درسی ریاضیات نهم به طریقی ساده و قابل درک برای دانش‌آموزان ارائه شود. هر موضوع با توجه به مراحل یادگیری، با جزئیاتی که به درک بهتر مفاهیم کمک می‌کند، توضیح داده می‌شود. علاوه بر این، نکات مهم هر موضوع به صورت کامل و شفاف آورده می‌شود تا دانش‌آموزان از جزئیات و اصول مهم آگاه شوند.
ضمناً برای درک بهتر مفاهیم و اجرای عملی، مثال‌های متنوع ارائه می‌شود تا نحوه‌ی استفاده از این مفاهیم در حل مسائل و تمرین‌ها را مشاهده کنند. همچنین، برای تقویت مهارت‌ها و تمرین در حل مسائل، تمرینات مرتبط با هر موضوع تدریسی ارائه می‌شود و روش‌های حل آنها به دقت شرح داده می‌شود.
از طریق این دوره آموزشی، دانش‌آموزان می‌توانند با مفاهیم ریاضی نهم آشنا شوند، مهارت‌های خود را بهبود بخشند و با روش‌های حل مسائل مختلف آشنا شوند. همچنین، با تمرین منظم و کار دقیق در این دوره، قادر خواهند بود مسائل ریاضی را با اطمینان و مهارت حل کنند.

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: مجموعه‌ها

درس 1: معرفی مجموعه (جلسه1)

0:7

رایگان

2 تا 2

درس 1: معرفی مجموعه (جلسه2)

0:11

1,660 تومان

3 تا 3

درس 1: معرفی مجموعه (جلسه3)

0:13

1,800 تومان

4 تا 4

درس 1: معرفی مجموعه (جلسه4)

0:6

1,230 تومان

4 تا 4

درس 1: معرفی مجموعه (جلسه5)

0:6

1,230 تومان

5 تا 5

درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها (جلسه1)

0:7

1,320 تومان

6 تا 6

درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها (جلسه2)

0:9

1,500 تومان

6 تا 6

درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها (جلسه3)

0:7

1,320 تومان

7 تا 7

درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها (جلسه4)

0:11

1,660 تومان

8 تا 8

درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها (جلسه5)

0:13

1,800 تومان

8 تا 8

درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها (جلسه6)

0:20

3,350 تومان

9 تا 9

درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها (جلسه7)

0:14

2,810 تومان

10 تا 10

درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها (جلسه8)

0:12

1,730 تومان

10 تا 10

درس 3: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها (جلسه1)

0:10

1,580 تومان

11 تا 11

درس 3: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها (جلسه2)

0:10

1,580 تومان

12 تا 12

درس 3: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها (جلسه3)

0:12

1,730 تومان

13 تا 13

درس 3: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها (جلسه4)

0:6

1,230 تومان

14 تا 14

درس 3: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها (جلسه5)

0:8

1,410 تومان

14 تا 14

درس 4: مجموعه‌ها و احتمال (جلسه1)

0:5

رایگان

15 تا 15

درس 4: مجموعه‌ها و احتمال (جلسه2)

0:14

1,870 تومان

16 تا 16

درس 4: مجموعه‌ها و احتمال (جلسه3)

0:14

1,870 تومان

17 تا 17

فصل 2: عددهای حقیقی

درس 1: عددهای گویا (جلسه1)

0:15

2,900 تومان

19 تا 19

درس 1: عددهای گویا (جلسه2)

0:12

1,730 تومان

20 تا 20

درس 1: عددهای گویا (جلسه3)

0:11

1,660 تومان

21 تا 21

درس 1: عددهای گویا (جلسه4)

0:19

4,360 تومان

19 تا 22

درس 1: عددهای گویا (جلسه5)

0:19

3,270 تومان

22 تا 22

درس 2: عددهای حقیقی (جلسه1)

0:7

1,320 تومان

23 تا 23

درس 2: عددهای حقیقی (جلسه2)

0:16

3,000 تومان

24 تا 24

درس 2: عددهای حقیقی (جلسه3)

0:13

1,800 تومان

25 تا 25

درس 2: عددهای حقیقی (جلسه4)

0:12

1,730 تومان

26 تا 26

درس 2: عددهای حقیقی (جلسه5)

0:7

1,320 تومان

27 تا 27

درس 2: عددهای حقیقی (جلسه6)

0:7

1,320 تومان

27 تا 27

درس 3: قدر مطلق و محاسبه تقریبی (جلسه1)

0:9

1,500 تومان

28 تا 28

درس 3: قدر مطلق و محاسبه تقریبی (جلسه2)

0:14

2,810 تومان

29 تا 29

درس 3: قدر مطلق و محاسبه تقریبی (جلسه3)

0:11

1,660 تومان

30 تا 30

درس 3: قدر مطلق و محاسبه تقریبی (جلسه4)

0:14

2,810 تومان

30 تا 31

درس 3: قدر مطلق و محاسبه تقریبی (جلسه5)

0:12

2,600 تومان

31 تا 31

فصل 3: استدلال و اثبات در هندسه

درس 1: استدلال (جلسه1)

0:15

2,900 تومان

33 تا 33

درس 1: استدلال (جلسه2)

0:8

1,410 تومان

34 تا 34

درس 1: استدلال (جلسه3)

0:15

2,900 تومان

35 تا 36

درس 2: آشنایی با اثبات در هندسه (جلسه1)

0:9

1,500 تومان

37 تا 37

درس 2: آشنایی با اثبات در هندسه (جلسه2)

0:9

1,500 تومان

38 تا 38

درس 2: آشنایی با اثبات در هندسه (جلسه3)

0:17

3,090 تومان

39 تا 40

درس 2: آشنایی با اثبات در هندسه (جلسه4)

0:14

2,810 تومان

40 تا 41

درس 2: آشنایی با اثبات در هندسه (جلسه5)

0:20

3,350 تومان

42 تا 43

درس 3: هم‌نهشتی مثلث‌ها (جلسه1)

0:10

1,580 تومان

45 تا 45

درس 3: هم‌نهشتی مثلث‌ها (جلسه2)

0:6

1,230 تومان

46 تا 46

درس 4: حل مسئله در هندسه (جلسه1)

0:5

1,120 تومان

51 تا 51

درس 4: حل مسئله در هندسه (جلسه2)

0:14

3,870 تومان

49 تا 52

درس 5: شکل‌های متشابه (جلسه1)

0:11

2,490 تومان

53 تا 56

درس 5: شکل‌های متشابه (جلسه2)

0:12

1,730 تومان

57 تا 58

فصل 4: توان و ریشه

درس 1: توان صحیح (جلسه1)

0:6

1,230 تومان

60 تا 60

درس 1: توان صحیح (جلسه2)

0:12

1,730 تومان

61 تا 61

درس 1: توان صحیح (جلسه3)

0:8

1,410 تومان

63 تا 63

درس 1: توان صحیح (جلسه4)

0:25

3,750 تومان

64 تا 64

درس 2: نماد علمی (جلسه1)

0:23

3,600 تومان

65 تا 65

درس 2: نماد علمی (جلسه2)

0:8

1,410 تومان

66 تا 66

درس 2: نماد علمی (جلسه3)

0:2

رایگان

65 تا 67

درس 2: نماد علمی (جلسه4)

0:7

1,320 تومان

67 تا 67

درس 2: نماد علمی (جلسه5)

0:15

2,900 تومان

67 تا 67

درس 3: ریشه گیری (جلسه1)

0:7

1,320 تومان

68 تا 68

درس 3: ریشه گیری (جلسه2)

0:7

1,320 تومان

69 تا 69

درس 3: ریشه گیری (جلسه3)

0:26

3,830 تومان

70 تا 71

درس 3: ریشه گیری (جلسه4)

0:12

3,460 تومان

68 تا 72

درس 3: ریشه گیری (جلسه5)

0:43

6,560 تومان

68 تا 72

درس 3: ریشه گیری (جلسه6)

0:6

رایگان

68 تا 72

درس 3: ریشه گیری (جلسه7)

0:23

3,600 تومان

72 تا 72

درس 4: جمع و تفریق رادیکال‌ها (جلسه1)

0:9

1,500 تومان

73 تا 73

درس 4: جمع و تفریق رادیکال‌ها (جلسه2)

0:9

1,500 تومان

74 تا 74

درس 4: جمع و تفریق رادیکال‌ها (جلسه3)

0:9

1,500 تومان

75 تا 75

درس 4: جمع و تفریق رادیکال‌ها (جلسه4)

0:13

1,800 تومان

75 تا 75

درس 4: جمع و تفریق رادیکال‌ها (جلسه5)

0:10

1,580 تومان

76 تا 76

درس 4: جمع و تفریق رادیکال‌ها (جلسه6)

0:13

1,800 تومان

76 تا 77

فصل 5: عبارت‌های جبری

درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد (جلسه1)

0:16

3,000 تومان

79 تا 79

درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد (جلسه2)

0:18

3,180 تومان

80 تا 81

درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد (جلسه3)

0:11

1,660 تومان

81 تا 81

درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد (جلسه4)

0:13

1,800 تومان

82 تا 82

درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد (جلسه5)

0:13

1,800 تومان

83 تا 83

درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد (جلسه6)

0:11

1,660 تومان

84 تا 84

درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد (جلسه7)

0:15

3,870 تومان

79 تا 85

درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد (جلسه8)

0:6

2,450 تومان

79 تا 85

درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد (جلسه9)

0:20

4,470 تومان

79 تا 85

درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد (جلسه10)

0:5

2,240 تومان

79 تا 85

درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد (جلسه11)

0:8

1,410 تومان

85 تا 85

درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد (جلسه12)

0:7

رایگان

85 تا 85

درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد (جلسه13)

0:6

1,230 تومان

85 تا 85

درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد (جلسه14)

0:7

1,320 تومان

85 تا 85

درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد (جلسه15)

0:7

1,320 تومان

85 تا 85

درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها (جلسه1)

0:6

1,230 تومان

86 تا 86

درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها (جلسه2)

0:7

1,320 تومان

86 تا 86

درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها (جلسه3)

0:4

رایگان

86 تا 86

درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها (جلسه4)

0:6

1,230 تومان

87 تا 87

درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها (جلسه5)

0:4

1,000 تومان

87 تا 87

درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها (جلسه6)

0:5

1,120 تومان

87 تا 88

درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها (جلسه7)

0:8

1,410 تومان

88 تا 88

درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها (جلسه8)

0:15

3,870 تومان

86 تا 89

درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها (جلسه9)

0:5

2,240 تومان

86 تا 89

درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها (جلسه10)

0:6

1,230 تومان

89 تا 89

درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها (جلسه11)

0:11

1,660 تومان

88 تا 89

درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها (جلسه12)

0:10

1,580 تومان

89 تا 89

درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها (جلسه13)

0:16

3,000 تومان

89 تا 89

درس 3: نابرابری و نامعادله‌ها (جلسه1)

0:13

1,800 تومان

90 تا 90

درس 3: نابرابری و نامعادله‌ها (جلسه2)

0:4

1,000 تومان

91 تا 91

درس 3: نابرابری و نامعادله‌ها (جلسه3)

0:13

1,800 تومان

91 تا 92

درس 3: نابرابری و نامعادله‌ها (جلسه4)

0:4

1,000 تومان

93 تا 93

درس 3: نابرابری و نامعادله‌ها (جلسه5)

0:9

1,500 تومان

93 تا 93

درس 3: نابرابری و نامعادله‌ها (جلسه6)

0:9

1,500 تومان

93 تا 93

درس 3: نابرابری و نامعادله‌ها (جلسه7)

0:11

1,660 تومان

93 تا 94

فصل 6: خط و معادله‌های خطی (جلسه1)

0:8

2,830 تومان

95 تا 112

فصل 6: خط و معادله‌های خطی (جلسه2)

0:6

2,450 تومان

95 تا 112

فصل 6: خط و معادله‌های خطی (جلسه3)

0:4

2,000 تومان

95 تا 112

درس 1: معادله خط (جلسه1)

0:8

1,410 تومان

96 تا 96

درس 1: معادله خط (جلسه2)

0:10

1,580 تومان

97 تا 97

درس 1: معادله خط (جلسه3)

0:10

1,580 تومان

98 تا 98

درس 1: معادله خط (جلسه4)

0:9

1,500 تومان

99 تا 99

درس 1: معادله خط (جلسه5)

0:16

2,000 تومان

100 تا 100

درس 1: معادله خط (جلسه6)

0:7

1,320 تومان

100 تا 100

درس 1: معادله خط (جلسه7)

0:17

4,120 تومان

96 تا 101

درس 1: معادله خط (جلسه8)

0:6

2,450 تومان

96 تا 101

درس 1: معادله خط (جلسه9)

0:10

1,580 تومان

101 تا 101

درس 1: معادله خط (جلسه10)

0:6

1,230 تومان

101 تا 101

درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ (جلسه1)

0:20

3,350 تومان

102 تا 102

درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ (جلسه2)

0:12

1,730 تومان

103 تا 103

درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ (جلسه3)

0:10

1,580 تومان

103 تا 103

درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ (جلسه4)

0:14

2,810 تومان

104 تا 104

درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ (جلسه5)

0:10

1,580 تومان

106 تا 106

درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ (جلسه6)

0:10

1,580 تومان

105 تا 106

درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ (جلسه7)

0:7

1,320 تومان

106 تا 106

درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ (جلسه8)

0:5

رایگان

106 تا 106

درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ (جلسه9)

0:3

1,730 تومان

106 تا 107

درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ (جلسه10)

0:14

3,740 تومان

102 تا 107

درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ (جلسه11)

0:7

رایگان

96 تا 107

درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ (جلسه12)

0:6

1,230 تومان

107 تا 107

درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ (جلسه13)

0:12

1,730 تومان

107 تا 107

درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی (جلسه1)

0:9

1,500 تومان

108 تا 108

درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی (جلسه2)

0:5

1,120 تومان

108 تا 108

درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی (جلسه3)

0:6

1,230 تومان

109 تا 109

درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی (جلسه4)

0:12

1,730 تومان

109 تا 110

درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی (جلسه5)

0:6

1,230 تومان

110 تا 110

درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی (جلسه6)

0:12

1,730 تومان

111 تا 111

درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی (جلسه7)

0:5

1,120 تومان

112 تا 112

درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی (جلسه8)

0:4

1,000 تومان

112 تا 112

درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی (جلسه9)

0:4

1,000 تومان

112 تا 112

درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی (جلسه10)

0:5

1,120 تومان

112 تا 112

درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی (جلسه11)

0:10

1,580 تومان

112 تا 112

فصل 7: عبارت‌های گویا

درس 1: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا (جلسه1)

0:13

1,800 تومان

114 تا 114

درس 1: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا (جلسه2)

0:11

1,660 تومان

115 تا 115

درس 1: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا (جلسه3)

0:13

1,800 تومان

116 تا 116

درس 1: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا (جلسه4)

0:6

1,230 تومان

117 تا 117

درس 1: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا (جلسه5)

0:7

1,320 تومان

117 تا 117

درس 1: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا (جلسه6)

0:8

1,410 تومان

118 تا 118

درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا (جلسه1)

0:7

1,320 تومان

119 تا 119

درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا (جلسه2)

0:4

رایگان

120 تا 120

درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا (جلسه3)

0:12

1,730 تومان

120 تا 120

درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا (جلسه4)

0:9

1,500 تومان

121 تا 121

درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا (جلسه5)

0:12

1,730 تومان

121 تا 121

درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا (جلسه6)

0:9

1,500 تومان

121 تا 122

درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا (جلسه7)

0:8

1,410 تومان

122 تا 122

درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا (جلسه8)

0:10

1,580 تومان

122 تا 123

درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا (جلسه9)

0:6

1,230 تومان

123 تا 123

درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا (جلسه10)

0:6

1,230 تومان

124 تا 124

درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا (جلسه11)

0:11

1,660 تومان

124 تا 124

درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا (جلسه12)

0:7

1,320 تومان

124 تا 124

درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا (جلسه13)

0:10

1,580 تومان

125 تا 125

درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا (جلسه14)

0:13

1,800 تومان

125 تا 125

درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا (جلسه15)

0:9

1,500 تومان

125 تا 125

درس 3: تقسیم چند جمله‌ای‌ها (جلسه1)

0:9

1,500 تومان

126 تا 127

درس 3: تقسیم چند جمله‌ای‌ها (جلسه2)

0:15

3,870 تومان

127 تا 128

درس 3: تقسیم چند جمله‌ای‌ها (جلسه3)

0:8

1,410 تومان

128 تا 128

درس 3: تقسیم چند جمله‌ای‌ها (جلسه4)

0:6

1,840 تومان

129 تا 129

درس 3: تقسیم چند جمله‌ای‌ها (جلسه5)

0:6

1,230 تومان

129 تا 129

درس 3: تقسیم چند جمله‌ای‌ها (جلسه6)

0:8

1,410 تومان

129 تا 129

درس 3: تقسیم چند جمله‌ای‌ها (جلسه7)

0:10

2,370 تومان

129 تا 129

درس 3: تقسیم چند جمله‌ای‌ها (جلسه8)

0:16

4,000 تومان

129 تا 129

فصل 8: حجم و مساحت (جلسه1)

0:46

6,780 تومان

1 تا 143

فصل 8: حجم و مساحت (جلسه2)

0:56

7,480 تومان

1 تا 143

درس 1: حجم و مساحت کره (جلسه1)

0:9

1,500 تومان

131 تا 131

درس 1: حجم و مساحت کره (جلسه2)

0:21

4,580 تومان

131 تا 132

درس 1: حجم و مساحت کره (جلسه3)

0:14

2,810 تومان

133 تا 133

درس 1: حجم و مساحت کره (جلسه4)

0:13

1,800 تومان

134 تا 134

درس 1: حجم و مساحت کره (جلسه5)

0:12

1,730 تومان

134 تا 134

درس 1: حجم و مساحت کره (جلسه6)

0:6

1,230 تومان

134 تا 134

درس 2: حجم هرم و مخروط (جلسه1)

0:11

1,660 تومان

135 تا 135

درس 2: حجم هرم و مخروط (جلسه2)

0:13

1,800 تومان

135 تا 136

درس 2: حجم هرم و مخروط (جلسه3)

0:14

2,810 تومان

137 تا 137

درس 2: حجم هرم و مخروط (جلسه4)

0:8

1,410 تومان

138 تا 138

درس 2: حجم هرم و مخروط (جلسه5)

0:11

1,660 تومان

138 تا 139

درس 2: حجم هرم و مخروط (جلسه6)

0:10

1,580 تومان

139 تا 139

درس 3: سطح و حجم (جلسه1)

0:13

2,700 تومان

140 تا 140

درس 3: سطح و حجم (جلسه2)

0:13

1,800 تومان

141 تا 141

درس 3: سطح و حجم (جلسه3)

0:7

1,320 تومان

142 تا 142

درس 3: سطح و حجم (جلسه4)

0:11

1,660 تومان

143 تا 143

آخرین ویرایش در 4 مرداد 1402