{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

پاورپوینت دوره آموزشی ریاضی پنجم دبستان با تدریس علی رجبی

دبستان پنجم ریاضی

در این دوره آموزشی، صفر تا صد ریاضی پنجم ابتدائی را با پاورپوینت های فصل به فصل ارائه کرده ایم.
برای هر فصل از کتاب آموزش مفهومی مطالب کتاب درسی ارائه شده است و همچنین کلیه فعالیت ها و تمرین های کتاب درسی را حل کرده ایم.
این مجموعه پاورپوینت، ابزار مناسبی برای تدریس معلمان در کلاس های حضوری و کلاس های مجازی است.
همچنین محتوایی کامل برای استفاده دانش آموزان و اولیای دانش آموز است.

درحال دریافت اطلاعات ...

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

فصل 1: عدد نویسی و الگوها

50 اسلاید

5,300 تومان

1 تا 20

درس 1: یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی

درس 2: معرفی میلیارد

درس 3: جمع و تفریق عددهای مرکب

درس 4: الگوها

مرور فصل اول

فصل 2: کسر

75 اسلاید

6,500 تومان

21 تا 46

درس 1: کسرهای بزرگ‌تر از واحد

درس 2: جمع و تفریق عددهای مخلوط

درس 3: ضرب کسرها

درس 4: تقسیم کسرها

درس 5: ضرب عددهای مخلوط

مرور فصل دوم

فصل 3: نسبت، تناسب و درصد

52 اسلاید

5,410 تومان

47 تا 66

درس 1: نسبت

درس 2: نسبت‌های مساوی

درس 3: تناسب

درس 4: درصد

مرور فصل سوم

فصل 4: تقارن و چند ضلعی‌ها

58 اسلاید

5,710 تومان

67 تا 86

درس 1: تقارن محوری

درس 2: تقارن مرکزی

درس 3: زاویه و نیمساز

درس 4: چند ضلعی‌ها و مجموع زاویه‌های آنها

مرور فصل چهارم

فصل 5: عددهای اعشاری

45 اسلاید

6,710 تومان

87 تا 101

درس 1: عددهای اعشاری

درس 2: جمع عددهای اعشاری

درس 3: تفریق عددهای اعشاری

درس 4: ضرب عددهای اعشاری

مرور فصل پنجم

فصل 6: اندازه گیری

47 اسلاید

6,860 تومان

105 تا 124

درس 1: مساحت لوزی و ذوزنقه

درس 2: محیط دایره

درس 3: حجم

درس 4: گنجایش

مرور فصل ششم

فصل 7: آمار و احتمال

35 اسلاید

4,440 تومان

125 تا 141

درس 1: جمع آوری و نمایش داده‌ها

درس 2: میانگین

درس 3: احتمال

مرور فصل هفتم

آخرین ویرایش در 30 تیر 1401