{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

همکاری در فروش

این {{ service_name }}
با هر بار فروش این {{ service_name }}، {{ price_str }} تومان به حسابت واریز میشه. لینک بساز و بفرست برای بقیه. بیشتر بدانید

ویدیو دوره آموزشی هدیه‌های آسمانی پنجم دبستان با تدریس محمدرضا نادری

دبستان پنجم هدیه‌های آسمانی

هزینه از حساب شما کسر خواهد شد.

لطفا برای خرید کیف پول خود را شارژ کنید

درس 1: دسته گلی از آسمان (جلسه1)

0:24

3,670 تومان

8 تا 11

درس 1: دسته گلی از آسمان (جلسه2)

0:21

3,440 تومان

12 تا 13

درس 2: تنها او

0:28

5,290 تومان

14 تا 19

درس 3: حضرت مریم، بانوی بهشتی (جلسه1)

0:20

3,350 تومان

20 تا 23

درس 3: حضرت مریم، بانوی بهشتی (جلسه2)

0:27

3,900 تومان

24 تا 25

درس 4: از نوزاد بپرسید! (جلسه1)

0:23

3,600 تومان

26 تا 29

درس 4: از نوزاد بپرسید! (جلسه2)

0:25

3,750 تومان

30 تا 32

درس 5: گل صد برگ (جلسه1)

0:26

5,100 تومان

33 تا 37

درس 5: گل صد برگ (جلسه2)

0:30

4,110 تومان

38 تا 41

درس 6: مال مردم

0:36

6,000 تومان

42 تا 47

درس 7: رنگین کمان جمعه

0:41

6,400 تومان

48 تا 56

درس 8: دو نامه

0:27

5,200 تومان

57 تا 62

درس 9: یک جهان جشن!

0:28

5,290 تومان

63 تا 71

درس 10: در ساحل دجله

0:20

4,470 تومان

72 تا 78

درس 11: سرو سربلند سامرا

0:33

5,740 تومان

79 تا 84

درس 12: خورشید پشت ابر

0:30

5,480 تومان

85 تا 92

درس 13: کوچک‌های بزرگ!

0:32

5,660 تومان

93 تا 98

درس 14: بزرگ مرد تاریخ (جلسه1)

0:22

4,690 تومان

99 تا 102

درس 14: بزرگ مرد تاریخ (جلسه2)

0:26

5,100 تومان

103 تا 107

درس 15: بهمن همیشه بهار

درس 16: روزنامه‌های دیواری

درس 17: اینها و آنها

آخرین ویرایش در 4 اسفند 1400