گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

دستگاه تنفسی، کدام یک از جانوران پس از بلوغ به طور اساسی تغییر می‌کند؟

1 ) 

عقاب 

2 ) 

سمندر 

3 ) 

خرگوش 

4 ) 

ماهی

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

معمولا، دوزیستان مانند قورباغه، سمندر و وزغ، نوزاد آن‌ها دارای آبشش بوده و هنگامی که به بلوغ می‌رسند، آبشش آن‌ها از بین رفته و در بدن آن‌ها شش به وجود می‌آید.

تحلیل ویدئویی تست

سید مجتبی بارانی