گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

به کدام علت ماکت‌های گچی را پس از قرار دادن در داخل فر، در محلول گرم هیدرات باریم غوطه‌ور می‌کنند؟

1 ) 

استحکام

2 ) 

شفافیت

3 ) 

رنگ‌پذیری

4 ) 

دفع رطوبت

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!