{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

مفهوم کدام جمله با شعر فارسی روبروی آن تناسب ندارد؟

1 ) 

الْوَحْدَةُ خَیْرٌ مِنْ‌ جَلیسِ السُّوءَ: تا توانی می گریز از یار بد          یار بد بدتر بوَد از مار بد.

2 ) 

یَومٌ لَنا و یَومٌ عَلَینا: چنین است رسم سرای درشت           گهی پشت به زین و گهی زین به پشت.

3 ) 

مَنْ کَثْرَ کَلامُهُ کَثُرَ خَطَؤُهُ: سخن کم گوی تا در کار گیرند        که در بسیار،‌ بد بسیار گیرند.

4 ) 

سُکوتُ اللَّسانِ سَلامَةُ الإنسانِ: زیر زبان نهفته بوَد قدر آدمی         مقدار هر کسی ز کلامش معین است.

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

محسن  سلطانی