{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

چرا تکرار توبه -اگر واقعی باشد- موجب محبوبیت انسان نزد خداوند و جلب رحمت او می‌شود؟

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

از آنجایی که خداوند نسبت به بندگان خود مهربان و آمرزنده است کسی را که فوراً از گناه خود ناراحت می‌شود و بسیار توبه می‌کند، دوست دارد زیرا می‌بیند چنین فردی با این که در دام گناه افتاده، اما قلبش نزد اوست و به سرعت از عمل خود پشیمان می‌شود.

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

محسن  سلطانی