{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

معنای ترکیب «لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ» یعنی چه؟ 

1 ) 

برای گروهی که ایمان می‌آورند.

2 ) 

برای گروهی که اهل یقین هستند

3 ) 

برای قومی که گناه می‌کنند

4 ) 

اگر اهل یقین هستید

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

محمد شیرازی