لِسانُ الْقِطِّ سِلاحُ طِبّیُّ دائِمُ، لِاَنَّهُ مَملوءُ بِغُدَدٍ تُفْرِزُ سائِلاً مُطَهِّراً.

1) 

مبتدا ـ صفت

2) 

مبتدا ـ خبر

3) 

فاعل ـ مفعول

4) 

فاعل ـ صفت

سست کره چیست؟
توسط ریحانه خالقی در 17 تیر
پیدا کردن نقطه تقاطع دو خط
توسط مرتضی همتی در 17 تیر
مرکز اعمال انعکاسی کدام است؟
توسط kosar safari در 16 تیر