{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

کدام یک از گزینه های زیر مخلوط جامد در جامد نیست؟

1 ) 

میوه های خشک

2 ) 

آجیل

3 ) 

زعفران دم کرده و صاف شده

4 ) 

مخلوط شن و ماسه

پاسخ تشریحی :
نمایش پاسخ

مخلوط زعفران دم کرده و صاف شده مخلوط جامد در جامد نیست. بلکه مخلوط جامد در مایع (محلول) است

تحلیل ویدئویی تست

ایمان بیات