استفاده از صفحه‌های خورشیدی در ناحیۀ گرم سمنان بیانگر کدام یک از مسائل زیر نمی‌باشد؟

1) 

انسان‌ها خود را با شرایط محیطی وقف می‌دهند و برای آن چاره‌اندیشی می‌کنند.

2) 

محدودیت‌ها باعث می‌شود که انسان شرایط خاصی را برای زندگی ارائه کند.

3) 

موانع محیطی موجب می‌شود تا انسان به ابداع ابزار‌هایی نو در بهره‌برداری از محیط بپردازد.

4) 

فعالیت‌های انسانی شکل نواحی را تقییر می‌دهند ولی انسان نمی‌تواند بر آن غلبه کرده و تأثیر بگذارد.

جمله n ام الگوی 1و 4و 8و 12...
توسط Matin Shirazi در 17 خرداد
تعداد یال های یک منشور ۷ پهلو چیست؟
توسط ابوبکر دامن زر در 17 خرداد
تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟
توسط زَهـــــــرا مُخــــــتار در 17 خرداد