{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فیزیک (3) ریاضی 1401/12/6

آزمون شماره 8 نوبت دیماه فیزیک سال دوازدهم رشته علوم ریاضی | فصل 1 تا 3

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فیزیک (3) ریاضی آذر
شامل مباحث:
فصل 1: حرکت بر خط راست
فصل 2: دینامیک و حرکت دایره‌ای
فصل 3: نوسان و موج
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 75 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون شماره 8 نوبت دیماه فیزیک سال دوازدهم رشته علوم ریاضی | فصل 1 تا 3
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم اول
ثبت شده در 6 اسفند 1401
  

اگر پرتوی نوری در امتداد قائم از بالا به پایین بتابد، در لحظه‌ای که جهت میدان الکتریکی سازندهٔ پرتوی نور در نقطه‌ای به سمت شرق است، جهت میدان مغناطیسی سازندهٔ پرتوی نور به کدام سمت خواهد بود؟