1397/6/9

آزمون تستی درس 14 هدیه‌های آسمان پنجم دبستان | بزرگ مرد تاریخ

هدیه های آسمانی پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 14: بزرگ مرد تاریخ
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

امام خمینی در هر فرصتی که بین کارهای روزانه شان پیش می آمد، قران می خواند. این ویژگی امام با کدام آیه در ارتباط است؟