1397/8/27

آزمون تستی فلسفه دوازدهم انسانی | فصل 1 و 2

فلسفه (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
فصل 1: کلیات (1)
فصل 2: کلیات (2)
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/8/27
  

پس از مقایسهٔ جهان‌شناسی اسلام با مباحث فلسفه می‌توان گفت ...........