1395/12/16

آزمون تستی درس 13 فارسی پنجم دبستان | روزی که باران می‌بارید

فارسی و نگارش پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 13: روزی که باران می‌بارید
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در بيت «بال در بال بال پرستو‌های خوب *** می‌رسد آخر، سوار سبز پوش» منظور از سوار سبز پوش چيست؟