1397/4/6

آزمون تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 6: تقسیم یاخته (گفتار 2- میتوز)

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 6: تقسیم یاخته
گفتار 2: میتوز
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

به طور معمول، در فرآیند تقسیم رشتمان یک یاخته‌ی زنده‌ی اپیدرم پوست انسان، . . . قبل از آغاز شکل‌گیری رشته‌های دوک و . . . بعد از تجزیهٔ پروتئین اتصالی در ناحیهٔ سانترومر صورت می‌گیرد.