1395/9/15

آزمون تستی درس هفتم فارسی ششم دبستان | شعر: همه از خاک پاک ایرانیم

فارسی و نگارش ششم دبستان دی
شامل مباحث: درس 7: درس آزاد
  تعداد سوالات: 6
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 15 آذر 95
  

املای کدام واژه با توجه به معنای آن درست نیست؟