1397/6/15

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 7 ریاضی (1) دهم دبیرستان | درس سوم: متغیر و انواع آن

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 7: آمار و احتمال
درس 3: متغیر و انواع آن
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/6/15
  

نژاد افراد مختلف چه نوع متغیری است؟