1398/12/5

سوالات تستی زبان انگلیسی پایه نهم | درس 3: Festivals and Ceremonies

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: lesson 3: Festivals and Ceremonies
  تعداد سوالات: 70
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/12/5
  

At the turn of New Year, my mother ...... a cake and my father ......... the Holy Quran.