1396/2/10

آزمون تستی درس 17 فارسی ششم دبستان | ستاره‌ی روشن

فارسی ششم دبستان فروردین
شامل مباحث: درس 17: ستاره‌ی روشن
  تعداد سوالات: 28
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 10 اردیبهشت 96
  

در کدام گزینه «را» به جای «به» استفاده شده است؟