1396/2/10

آزمون تستی درس 17 فارسی ششم دبستان | ستاره‌ی روشن

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث: درس 17: ستاره‌ی روشن
  تعداد سوالات: 28
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

معنی کدام واژه صحیح است؟