1399/2/31

آزمون آنلاین ریاضی ششم دبستان | فصل 7 (تقریب)

ریاضی ششم دبستان اردیبهشت
شامل مباحث: فصل 7: تقریب
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 31 اردیبهشت 99
  

در شکل زیر رأس قائمه‌ی یک مثلث قائم‌الزاویه روی مرکز دایره قرار گرفته است  انداز‌ه‌ی اضلاع مثلث مطابق شکل برابر 3، 4 و 5 سانتی‌متر است. مساحت دایره با روش گرد کردن با تقریب کمتر از 0/01 چقدر است؟