پربازدیدها: #آزمون_ورودی_نمونه_دولتی #مدارس_کشور #سوالات_کنکور

1397/4/5

آزمون تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 1: تنظیم عصبی (گفتار 1-یاخته‌های بافت عصبی)

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی مهر
شامل مباحث:
فصل 1: تنظیم عصبی
گفتار 1: یاخته‌های بافت عصبی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 5 تیر 97
  

رشته ای که پیام عصبی را دریافت و به جسم یاخته عصبی وارد میکند چه نام دارد؟