سوالات درس فرهنگ و معارف اسلامی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور داخل کشور 1398

فرهنگ و معارف اسلامی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/5/15
  

کدام گزینه عبارت‌های زیر را به درستی کامل می‌کند؟

-‌منظومهٔ ترکی ........ به نام حیدر بابایه سلام از زیباترین منظومه‌های ترکی است.

-‌......... معلّم نیما یوشیج بود و در راهنمایی و تشویق او نقش مهمّی داشت.

-‌یکی از آثار مهم ..... «سبک‌شناسی» نام دارد.