1398/8/20

سوالات آزمون آنلاین درس 1 و 2 انگلیسی نهم

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه آذر
شامل مباحث:
Lesson 1: Personality
Lesson 2: Travel
  تعداد سوالات: 100
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 20 آبان 98
  

A: Are they ……… milk?

B: No, they aren't. They're making tea.