1398/8/20

سوالات آزمون آنلاین درس 1 و 2 انگلیسی نهم

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
Lesson 1: Personality
Lesson 2: Travel
  تعداد سوالات: 100
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/8/20
  

A: What's she like?           B: She's ...............