1398/10/6

سوالات آزمون آنلاین درس 8 روانشناسی یازدهم انسانی | روانشناسی سلامت

روانشناسی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی اردیبهشت
شامل مباحث: درس 8: روان شناسی سلامت
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام عبارت درست نیست؟