1395/12/2

آزمون تستی فصل پنجم ریاضی ششم دبستان | اندازه گیری (حجم و جرم)

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 5: اندازه گیری
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

طول و عرض و ارتفاع مکعب مستطیلی به ترتیب 4 دسی‌متر، 5/5 سانتی‌متر و 20 میلی‌متر است. مساحت کل آن چند سانتی‌متر مربع است؟