{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی (2) 1397/04/20

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل دوم: درس 5-2- سرعت فرایندهای شیمیایی

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی شیمی (2) بهمن
شامل مباحث: قسمت 5: آهنگ و سرعت فرایندهای شیمیایی
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 45 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل دوم: درس 5-2- سرعت فرایندهای شیمیایی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 20 تیر 1397
  

با توجه به نمودار مول- زمان و معادله داده شده، اگر در کل مقدار 0/26 مول آمونیاک در این واکنش به طور کامل مصرف شده باشد، کدام عبارت داده شده نمی تواند درست باشد؟