1397/4/20

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل دوم: درس 5-2- سرعت فرایندهای شیمیایی

شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 2-5 سرعت فرایندهای شیمیایی
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر نمودار زیر مربوط به مادهٔ $B$ در واکنش $3A(g)\to 2B(g)+4C(g)$ باشد، سرعت متوسط واکنش در 30 ثانیهٔ سوم برحسب $mol.{{L}^{-1}}.{{\min }^{-1}}$ کدام است؟