1397/4/20

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل دوم: درس 5-2- سرعت فرایندهای شیمیایی

شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 2-5 سرعت فرایندهای شیمیایی
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

دانش شيمی در چند مورد از موارد زير می‌تواند به ما كمک كند؟ 

الف) حفظ كيفيت مواد غذايی                            ب) افزايش ارزش غذايی و زمان ماندگاری خوراكی‌ها

پ) آگاهی از مقدار انرژی مواد غذايی                   ت) تولید و فراوری مواد غذایی