1395/7/17

آزمون تستی فصل اول ریاضی پنجم دبستان | عددهای مرکب

ریاضی پنجم دبستان
شامل مباحث: فصل 1: عدد نویسی و الگوها
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل