آزمون آزمایشی جمع بندی ادبیات فارسی (1) دهم ویژه آمادگی کنکور سراسری همه رشته های نظری

زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر شمار خط‌های موجود در طیف نشری خطی سه عنصر اول جدول دوره‌ای عنصرها در گسترهٔ مرئی، به‌ترتیب برابر با $a$، $b$ و $c$ باشد، کدام رابطه درست است؟