1395/10/8

آزمون تستی درس هشتم علوم تجربی ششم دبستان | طراحی کنیم و بسازیم

علوم تجربی ششم دبستان
شامل مباحث: درس 8: طراحی کنیم و بسازیم
  تعداد سوالات: 6
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل