1395/11/19

سؤالات آزمون مرحله اول المپیاد ریاضی گاما ویژۀ دانش آموزان پایۀ ششم | دهۀ فجر سال 1395

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل