1395/11/19

سؤالات آزمون مرحله اول المپیاد ریاضی گاما ویژۀ دانش آموزان پایۀ ششم | دهۀ فجر سال 1395

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در متن زير چند غلط املايی وجود دارد؟

«بعد به سراق بركه‌ای می‌رفت. آن‌ها درباره‌ی غرور و خودپسندی پروانه حرف می‌زدند. ريشه گفت: بايد از زمين سپاس‌گذار باشی. در همان لهظه ناگهان زمين به صدا درآمد.»