1396/2/10

آزمون تستی فصل 11 مطالعات اجتماعی ششم دبستان | ایستادگی در برابر بیگانگان

مطالعات اجتماعی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 11: ایستادگی در برابر بیگانگان
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چه عاملی موجب افزایش ثروت اروپایی‌ها شد؟