1397/8/23

تست کنکور سراسری فصل 2 هندسه دوازدهم | درس 3: سهمی

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 2: آشنایی با مقاطع مخروطی
درس 3: بیضی و سهمی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/8/23
  

اگر خروج از مرکز بیضی $\frac{2}{3}$ باشد، نسبت قطر کوچک‌تر به قطر بزرگ‌تر کدام است؟