1397/10/6

آزمون آزمایشی مرحله اول پیشرفت تحصیلی جامعه شناسی دوازدهم انسانی |‌ درس 1 تا 4

جامعه شناسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی آذر
شامل مباحث:
درس 1: ذخیرۀ دانشی
درس 2: علوم اجتماعی
درس 3: نظم اجتماعی
درس 4: کنش اجتماعی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

حضور پلیس در خیابان‌ها در روز برگزاری شهرآورد، تهیه بلیت برای ورود به ورزشگاه و ... به کدام مورد اشاره دارد؟