سوالات درس تاریخ و جغرافیا آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور داخل کشور 1398

تاریخ و جغرافیا کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/5/17
  

برای آلکانی با فرمول مولکولی ${{C}_{8}}{{H}_{18}}$ چند ایزومر شاخه‌دار می‌توان در نظر گرفت که در نام‌گذاری هر کدام از ساختارها فقط از یک نوع شماره برای شاخه‌های فرعی استفاده شود؟