1395/8/12

آزمون آنلاین درس 6 مطالعات اجتماعی نهم | زیست‌بوم‌ها در خطرند

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 6: زیست بوم‌ها در خطرند
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام عامل نقش کمتری در تخریب جنگل‌های استوایی داشته است؟