{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

تاریخ (1) 1401/06/19

سوالات تستی خودآزمایی تاریخ 1 دهم رشته انسانی | درس 11: آیین کشورداری

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی تاریخ (1) اسفند
شامل مباحث: درس 11: آیین کشور داری
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات تستی خودآزمایی تاریخ 1 دهم رشته انسانی | درس 11: آیین کشورداری
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 19 شهریور 1401
  

"بزرگ فرمادار" در عصر ساسانیان تحت نظارت چه کسی کار می‌کرد؟