1395/9/12

آزمون تستی تاریخ (1) پایۀ دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | درس 3: باستان شناسی؛ در جست و جوی میراث فرهنگی

تاریخ (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 3: باستان‌شناسی؛ در جست‌و جوی میراث فرهنگی
  تعداد سوالات: 16
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل