1395/10/27

آزمون تستی درس 6 هدیه‌های آسمان پنجم دبستان | مال مردم

هدیه های آسمانی پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 6: مال مردم
  تعداد سوالات: 8
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام عبارت درست نیست؟