1395/10/27

آزمون تستی درس 6 هدیه‌های آسمان پنجم دبستان | مال مردم

هدیه های آسمانی پنجم دبستان آذر
شامل مباحث: درس 6: مال مردم
  تعداد سوالات: 8
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر انسان بخواهد از اموال شخصی دیگران استفاده کند، استفاده کردن در صورتی مجاز است که ............