1397/8/23

تست کنکور سراسری فصل 2 هندسه دوازدهم | درس 2: دایره (سری B)

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 2: آشنایی با مقاطع مخروطی
درس 2: دایره
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/8/23
  

نقطهٔ $M$ یکی از نقاط خط $4x-3y+12=0$ و نقطهٔ متغیر $N$ روی دایرهٔ ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}-2x-4y+2=0$ است، کوتاه‌ترین فاصلهٔ $M$ تا $N$ کدام است؟