1395/7/4

آزمون تستی فصل اول ریاضی پنجم دبستان | یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی

ریاضی پنجم دبستان
شامل مباحث: فصل 1: عدد نویسی و الگوها
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

حاصل عبارت « 500 تا ده ميليون » در كدام گزينه آمده است؟