1396/7/22

آزمون تستی جامعه شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ انسانی - درس 1: جهان فرهنگی

جامعه شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 1: جهان فرهنگی
  تعداد سوالات: 14
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

پرسش‌ها و پاسخ‌های بنیادی به مثابه چه عاملی عمل می‌کنند؟