1395/11/18

سؤالات آزمون مرحله اول المپیاد ریاضی گاما ویژۀ دانش آموزان پایۀ نهم | دهۀ فجر سال 1395

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 18 بهمن 95