{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (3) 1397/12/4

تست کنکور فصل هشتم زیست‌شناسی (3) دوازدهم تجربی | گفتار ۲: انتخاب طبیعی و رفتار

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3) فروردین
شامل مباحث: گفتار 2: انتخاب طبیعی و رفتار
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تست کنکور فصل هشتم زیست‌شناسی (3) دوازدهم تجربی | گفتار ۲: انتخاب طبیعی و رفتار
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 4 اسفند 1397
  

@@کشف ارتباط:@@

در «ستون اول» جدول زیر، توضیحاتی مربوط به انتخاب طبیعی و رفتار بیان شده است. هر یک از موارد «ستون اول» با یکی از موارد «ستون دوم» ارتباط منطقی دارد. آنها را پیدا کنید.

«ستون اول»

الف) زادآوری
ب) غذایابی
پ) قلمرو خواهی
ت) مهاجرت
ث) خواب زمستانی

«ستون دوم»

1- حمله به جانوران دیگر برای بیرون راندن مزاحم
2- انتخاب صدف‌های با اندازۀ متوسط توسط خرچنگ‌های ساحلی
3- ذخیرۀ…