1397/12/4

تست کنکور فصل هشتم زیست‌شناسی (3) دوازدهم تجربی | گفتار ۲: انتخاب طبیعی و رفتار

زیست شناسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: گفتار 2: انتخاب طبیعی و رفتار
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/12/4
  

 برای پاسخ به پرسش‌های چگونگی بروز یک رفتار، کدام گزینه مورد بررسی قرار نخواهد گرفت؟